Ava menüü
 • Kadrina Keskkooli e-päeviku täitmise ja kasutamise kord
  1. e-päevik on elektrooniline klassipäevik, mille täitmine on kohustuslik kõikidele Kadrina Keskkooli õpetajatele.
  2. e-päevik on elektrooniline õpilaspäevik, mille kasutamine on kohustuslik kõikidele õpilastele alates II kooliastmest (4.klass), I kooliastme (1.-3.klass) õpilastele on see soovituslik ning neil on kohustuslik kasutada tavalist õpilaspäevikut.
  3. e-päevik internetiaadress: https://kadrina.klassipaevik.ee/
  4. e-päevikut koordineerib administraator ja kooli infojuht
  5. e-päeviku täitmist kontrollib õppealajuhataja.
  6. e-päeviku õigeaegse täitmise eest vastutab aineõpetaja, aineõpetajad on kohustatud hiljemalt kell 17.00 tunni toimumise päeval sisse kandma tunni teema, puudujad, hilinejad, koduse töö.
  7. Õpilase puudumisel on lapsevanem kohustatud teavitama sellest klassijuhatajat hiljemalt kella 9.00-ks ja seda kas läbi e-päeviku või mõnel teisel moodusel.
  8. Küsimuste tekkimisel pöörduda Kadrina Keskkooli infojuhi poole:

  e-mail: info@kadrina.edu.ee

  telefon: 3225677 

   

  Kasutajaks registreerimine

  Kasutades Kadrina Keskkooli e-päeviku avalehel olevat linki, saab iga kasutaja tellida omale e-päevikusse sisenemiseks parooli:

   

  Juhul kui meiliaadress puudub, siis teavitatakse sellest klassijuhatajat ja/või infojuhti.

  Igal kasutajal peab olema enda kasutajakonto (kasutajanimi ja parool). Teise konto kasutamine on keelatud!

 • Distantsõppe tagasiside
  Aeg: 06.aprill 2020
  Lisas: Holger Bremen - 06 Apr 2020 11:25
 • 5.- 17. APRILL
  Koht: kool+kodu
  Aeg: 06.aprill 2020 kuni 30.aprill 2020

  Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!

   

  Oleme koos edukalt läbinud kolm nädalat distantsõppel,  õppinud ja kogenud palju uut. Lähtugem ka edaspidises suhtluses põhimõttest, et koostöö  on kuldvõtmeke.  

   

  Meie koostöö veelgi paremaks toimimiseks juhime kolme nädala kogemuste ning info põhjal tähelepanu alljärgnevale.

   

  1. DISTANTSÕPPES OSALEMINE ON ÕPILASELE KOHUSTUSLIK, st
   1. ta saab küll paindlikult valida, millal ta õpib, kui õpetaja pole ette näinud teisiti (nt veebitunnid), kuid peab sooritama kõik õpetaja poolt ette nähtud tööd;
   2. kui õpilane on haige ja ei saa   õppeülesandeid täita ja/või veebitundides osaleda, saadab lapsevanem selle kohta puudumistõendi klassijuhatajale endises korras
   3. kui kodus on kehv interneti kvaliteet osalemiseks veebitundides või õppeülesannete täitmiseks ja saatmiseks, palume ka sellest lapsevanemal (põhikool) või õpilasel endal teada anda (keskkool). Õpetajatega koostöös  leiate sel juhul muu võimaluse.
  2. HINDAMINE – Distantsõppe periood on kujunenud pikaks, lapsed on tööd teinud ja pingutanud, uusi oskusi ja teadmisi omandanud ning ootavad hinnangut oma õpitulemustele. Seepärast hindame ja hindamisel juhindume meie kooli hindamisjuhenditest.  Hindamise eesmärgiks on tagasiside ja hinnetega õpilaste õpimotivatsiooni toetamine.
  3. ÕPILASTE KOORMUS JA ÕPPIMISELE KULUV AEG. 

            Õpilaste ja lastevanemate küsitluse tulemuste põhjal näeme, et valdavalt on  keskmine õppimisele kuluv aeg 3-5 tundi,  koolis on päevade pikkus 4 -7 tundi. Ootame huviga, kuidas korreleeruvad küsitluse            analüüsis õppimisele kuluv aeg ja hinnang koormusele.

            Kui tundub, et mõnes aines on õppemaht liialt suur, andke sellest otse oma aineõpetajale teada! Iseseisvat tööd ja süvenemise vajadust on kindlasti rohkem – aga võtkem ka seda kui arenguvõimalust.                  Õpetajad kiidavad, et õpilaste kirjalik suhtlusoskus on juba teinud märkimisväärseid edusamme!

         4.  VEERANDI VIIMANE PÄEV,  17. APRILL – need tublid õpilased, kellel võlgnevusi ei ole, saavad koolivaheajale ning on õppetööst vabad! Õpilased, kellel on võlgnevusi, saavad selle       päeva oma võlgnevuste likvideerimiseks.

         5. Praktiliste – ja uurimistööde KAITSMINE 11. KLASSIS lükkub oktoobrisse.

  1.  Loovtööde esitlemine 8. klassis võib lükkuda sügisesse.
  1. PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMITE SOORITAMINE. Mis tänavu  saab - pole veel selge, ootame HTM otsust.
  1. KESKKOOLI LÕPETAMINE
   1. Riigieksamite sooritamine ja kuupäevad.  Hetkel pole selge, ootame, mida HTM otsustab. Selge on aga see, et sellest sõltub meie koolilõpu eksami toimumise kuupäev. Seega on see lahtine.
   2. Vastavalt meie hindamisjuhendile kestab õppetegevus 12. klassis 29. maini (reede), hinded peavad olema välja pandud 31. maiks (pühapäev). 
   3.  Kuna 16 õpilasel on veel praktiline-  või uurimistöö kaitsmata ning see on lõpetamise tingimus, teeme seda virtuaalselt 12. mail. Ilmselt Google Meeti keskkonnas. Tööd peavad olema üles laaditud  28. aprilliks. Seega on see ajapikendus. Loodame, et tulete selle ajaga toime.

  KUIDAS EDASI?

  Rõõmsalt ja rahulikult! Oma õppekorralduses äkilisi muutusi ei tee, need ajavad segadusse ja tekitavad niigi pingelisel ajal lisapingeid. Jälgime HTM otsuseid.

   

   

   

  Lisas: Ingrid Vaikmaa - 05 Apr 2020 23:15
 • KÜSIMUSTELE VASTAMISEGA ORIENTEERUMINE KADRINAS
  Koht: Kadrina alevik
  Aeg: 23.märts 2020 kell: 00:00 kuni 05.aprill 2020 kell: 00:00

  KUTSUME KÕIKI alates  23. märtsist

  KADRINASSE ORIENTEERUMA

  Orienteerumiskaardi leiad lingilt: orienteerumise kaart.

  Rada võib läbida kõndides, joostes või rattaga suvalises järjekorras!
  Igas punktis on küsimus, millele saab vastata punkti läbides. Küsimused on nähtavad siin: küsimused

  Kuna rada on päris pikk ja korraga kõndides läbimine võtab aega, siis võid raja läbida ka osade kaupa!

  Kui oled kõikidele küsimustele vastanud, siis vastuste esitamiseks vajuta submit.

  Palume raja läbimisel jälgida eriolukorrast tingitud nõudeid!

    

  Auhinnaks panus enda tervisesse ja võimalus viibida värskes õhus.

  Küsimustega võib pöörduda:

  Rutt Kuusemäe    rutt@kadrina.edu.ee

  Robert Salep        robertsalep@kadrina.ee

   

  Lisas: Rutt Kuusemäe - 01 Apr 2020 13:39
 • Kutse noorte online häkatonile
  Aeg: 31.märts 2020 kuni 09.aprill 2020

  Juba järgmisel nädalal, 6.-9. aprillil toimub veebipõhine noorte häkaton Hack the Crisis. Oodatakse õpilasi osalema ja oma panust andma!

  Kirjale on lisatud üleskutse õpilastele - palume seda jagada  14-19- aastaste noortega! 

  Osalemine annab õpilastele võimaluse:
  … õppida eluliselt läbi disainmõtlemise meetodite kasutamise,
  … arendada oma üldoskuseid -  planeerides ja tehes meeskonnatööd, luues uusi lahendusi, suheldes mentoritega jne.
  … praktiseerida inglise keelt - 20st töötunnist vähemalt kolm tundi on kuulamine, suhtlemine ja presenteerimine inglise keeles,
  … õppida tundma ja harjutada kodanikuosalust ja uute algatuste loomist - analüüsides probleeme ja pakkudes lahendusi, algatades ning tehes koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel.

  Ühiskond ja kool saavad võimaluse: 
  … näha tänast kriisi läbi noorte silmade,
  … kuulda ja arutada noorte ideid.

  Kui võimalik, saavad kool ja õpetajad soodustada õpilaste häkatonil osalemist, arvestades häkatonil tehtavat tööd ka õppekava täitmisena (näiteks inglise keeles või ühiskonnaõpetuses) või vähendades 6-9. aprillil häkatonil osalejate õppekoormust.  Õpilaste häkatonil osalemist kinnitab inglisekeelne arendusprotsessi kokkuvõttev video.

  Häkatoni jooksul on õpetajatele ja kooli õpilastele abiks Eesti kõige sõbralikum ja kogenum startup kogukond: iduettevõtete asutajad, investorid ja tugiorganisatsioonide eksperdid. 

  Häkatonis osalemine on tasuta ja parimatele meeskondadele on välja pandud rahalised preemiad. Hack the Crisis: Youth noorte häkatoni korraldavad Prototron, Haridus- ja Teadusministeerium, HITSA, Garage48, Startup Estonia, Swedbank, Noored Kooli, Tagasi Kooli, Edukoht, Tech Heroes Club ja Narva Loomeinkubaator OBJEKT.

   

  https://drive.google.com/file/d/1EJLDU042GUKAlxhj76ZSzfbSZKtFUlql/view?usp=sharing

  Lisas: Raimo Maasik - 31 Mar 2020 20:10
 • 25.03. täiendused e-päevikus
  Koht: kodu+kool
  Aeg: 25.märts 2020 kuni 30.aprill 2020
  Tähelepanu!
   
  E-päevikus täiendused ülesannete täitmise osas.
   
  Õpilane saab nüüd märkida ülesande tehtuks.
  Õpilane saab nüüd lisada kommentaari ülesandele.
  Õpilane saab lisada ülesande juurde max 3 faili.
  Kõiki neid tegevusi näeb nii õpetaja kui ka lapsevanem. Ma loodan, et need uued täiendused aitavad teil lihtsamini koduseid töid läbi viia.Lauri Kase - 25.03.2020 11:32
   
  LKopilase vaade.jpgLauri Kase - 25.03.2020 11:33
   
   
   
   
  Rõõmsalt ja rahulikult!
   
  Lisas: Ingrid Vaikmaa - 26 Mar 2020 08:18
 • Nõuandeid koroonakriisi ajal hästi toime tulemiseks
  Aeg: 23.märts 2020 kuni 01.mai 2020
  Lisas: Reesi Sirvi - 23 Mar 2020 18:16
 • Loomapäästegrupi infotund
  Koht: bioloogiaklassis
  Aeg: 07.aprill 2020 kell: 14:30 kuni 15:30

  Teisipäeval, 7. aprillil  7.-8. tunni ajal toimub bioloogiaklassis 10. - 12. LOTE õpilastele Loomapäästegrupi infotund, kus Lääne-Virumaa piirkonnajuht Erko Elmik tutvustab Loomapäästegrupi tööd, lemmik- ja metsloomadega käitumist, loomapidamiskultuuri, lisaks tutvustatakse päästegrupi bussi ja varustust, loengus osaleb ka koer Champs.

  Loeng kestab u 60 minutit, algus kell 14.30.

  Oodatud on ka teised huvilised gümnaasiumiõpilased (kokkuleppel aineõpetajaga).

  Kui eriolukord kestab, siis toimub infotund mõnel teisel ajal (kuupäev selgub edaspidi)!

  Siret Pung

  Lisas: Siret Pung - 18 Mar 2020 15:23
 • Lääne-Virumaa ATH tugirühm
  Koht: Lääne-Virumaa Rajaleidja keskus
  Aeg: 11.oktoober 2019

  Lääne-Virumaa ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH sümptomitega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele.

  ATH tugirühm on avatud uutele liikmetele, osaleda võib seni kuni selleks on vajadus. Tugirühmas osalemine on tasuta ning ei ole vaja ka eelnevalt registreerida.

   

  Tugirühma kohtumised leiavad aset iga kuu esimesel neljapäeval kell 17.30-19.00 Rakvere Rajaleidja keskuses, mis asub Ferdinand Gustav Adoffi 11, (Rakvere Kroonikeskuse) 3.korrusel.

  2019/2020 õppeaastal kohtub tugigrupp:

  • 7.november 2019
  • 5.detsember 2019
  • 2.jaanuar 2020
  • 6.veebruar 2020
  • 5.märts 2020
  • 2.aprill 2020
  • 7.mai 2020

  Tugirühma juhivad Annika Pärnamägi ja Maarika Kongi 

  Lisainfo: annika.parnamagi@rajaleidja.ee või 58853625

  Pildiotsingu rajaleidja keskus tulemus

  Lisas: Kai Tamm - 11 Oct 2019 22:02