Ava menüü
 • Kadrina Keskkooli e-päeviku täitmise ja kasutamise kord
  1. e-päevik on elektrooniline klassipäevik, mille täitmine on kohustuslik kõikidele Kadrina Keskkooli õpetajatele.
  2. e-päevik on elektrooniline õpilaspäevik, mille kasutamine on kohustuslik kõikidele õpilastele alates II kooliastmest (4.klass), I kooliastme (1.-3.klass) õpilastele on see soovituslik ning neil on kohustuslik kasutada tavalist õpilaspäevikut.
  3. e-päevik internetiaadress: https://kadrina.klassipaevik.ee/
  4. e-päevikut koordineerib administraator ja kooli infojuht
  5. e-päeviku täitmist kontrollib õppealajuhataja.
  6. e-päeviku õigeaegse täitmise eest vastutab aineõpetaja, aineõpetajad on kohustatud hiljemalt kell 17.00 tunni toimumise päeval sisse kandma tunni teema, puudujad, hilinejad, koduse töö.
  7. Õpilase puudumisel on lapsevanem kohustatud teavitama sellest klassijuhatajat hiljemalt kella 9.00-ks ja seda kas läbi e-päeviku või mõnel teisel moodusel.
  8. Küsimuste tekkimisel pöörduda Kadrina Keskkooli infojuhi poole:

  e-mail: info@kadrina.edu.ee

  telefon: 3225677 

   

  Kasutajaks registreerimine

  Kasutades Kadrina Keskkooli e-päeviku avalehel olevat linki, saab iga kasutaja tellida omale e-päevikusse sisenemiseks parooli:

   

  Juhul kui meiliaadress puudub, siis teavitatakse sellest klassijuhatajat ja/või infojuhti.

  Igal kasutajal peab olema enda kasutajakonto (kasutajanimi ja parool). Teise konto kasutamine on keelatud!

 • Põnevad laagrisoovitused õpilastele!
  Aeg: 19.juuni 2019 kuni 29.juuni 2019

   

  • Vahva Füüsika Seltsi poolt korraldatav teaduslaager toimub 9.-14. juulil Karksi-Nuias (ööbimine kohalikus koolimajas). See laager on suunatud 6.-8. klasside õpilastele ning laager keskendub erinevate teaduslike katsete ja eksperimentide tegemisele. Iga päev osalevad lapsed erinevates töötubades. Laager on aset leidnud juba palju aastaid ning on väga populaarne (kes korra tulnud, tuleb kindlasti tagasi). Veel on seal saadaval 15 kohta. Lähem info siin: https://www.teaduslaager.ee/

   

  • TÜ Teaduskooli poolt korraldatav teaduslaager 9.-12. klassidele toimub 21.-23. augustil Tartus (tegemist on linnalaagriga) ning keskendub seekord tehnoloogia-teemale. Väga põnev laager! Täpsustused siin: https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/teaduslaager

   

  Lisas: Raimo Maasik - 19 Jun 2019 17:33
 • Improvisatsioonise teatri töötuba
  Aeg: 18.juuni 2019

  Improvisatsioonilise teatri töötuba!

  fookuses = liikumine+heli+ruum

  12.,13.,14. august. 2019

  koht: Kadrina Huvikeskus

  juhendaja: Katrin Essenson

   

   

  Improvisatsioon on hetkes olemise kunst ja mäng hetke võimalustega. Improvisatsioon võib tähendada paljutki veel, kuid ehk iseloomustab selle põhimõtet kõige paremini võimalus kohtuda improvisatsiooni käigus iseendaga, kui tundmatuga.

   

  Kui sind huvitab mänguline ja omamoodi terviklik lähenemine eneseväljenduses, tööprotsess kui selline, oma kehalis-vaimse teadlikkuse kasvatamine, etenduskunstis vajalike oskuste lihvimine ja hetkede musikaalsus - oled oodatud impro treeningusse.

   

  Treenime oma oskuseid kehast, häälest ja ruumist, lähenedes improvisatsiooni praktikale kehatunnetust (body mind centering või body research) arendavate ülesannete ja action teatri (Action Theatre http://www.actiontheater.com/) meetodite kaudu. Action theatre on füüsilise teatri  treeningsüsteem etenduste loomiseks, mille on välja töötanud koreograaf-etendaja Ruth Zaporah. Action Theatre meetod ühendab endas tööd hääle, teksti ja kehaga, kasvatades teadlikkust oma kehalisest kohalolekust ning toimetulekut samaaegselt meeles toimuvate mõtete ja tunnetega.

  Töötoas tegeleme nii soolo, partnerluse kui grupitööd kaasavate ülesannetega, mis aitavad arendada kompositsiooni tunnetust, ruumikasutust ja ansamblitunnetust.

  Töö saab tulenevalt kehalisest kogemusest olema füüsiline ja tööprotsessis antakse ka tegevuspõhist tagasisidet. Kui see oled sina, siis tule ja anna endale võimalus kohtuda selle tundmatuga.

   

  NB! Vajalik eelregistreerimine 1. augustiks: kristi.aimla@gmail.com või 5535893

   

  Katrin Essenson on koreograaf, etendaja, tegevuskunstnik ja lavastaja. Improvisatsiooniga, kui omaette valdkonnaga on ta kokku puutunud aastaid. Esialgu oli see pigem kasutuses, kui vahend etenduste loomiseks või leidmaks uut materjali, kuid mida aeg edasi seda enam hakkas improvisatsioon paeluma omaette artistliku praktikana. Katrinil on olnud au osaleda elu jooksul erinevates improtöötubades, samuti Ruth Zaporah kauaaegse mõttekaaslase ja õpilase Sten Rudströmi töötubades, kus puutus enam kokku tekstiimprovisatsiooni võimalustega.

  Lisas: Kristi Aimla - 18 Jun 2019 15:19
 • Lp lõpetajad!
  Aeg: 17.juuni 2019

  Lp. gümnaasiumi- ja põhikoolilõpetajad!

  Kellel veel toomata õpikud ja juturaamatud, palun kindlasti ära tuua.!

  Raamatukoguhoidja Aino

  Lisas: Aino Põldaas - 17 Jun 2019 12:13
 • Kutse geograafia ja geoinfosüsteemide teabepäeva (GIS-päeva) uurimis-ja loovtööde konkursile!
  Aeg: 11.juuni 2019 kuni 21.juuni 2019

  lisainfo: www.gispaev.ee

  Kaardivõistlus, kuhu võib saata vabalt valitud meetodiga tehtud kaart ühel kolmest teemast:
  Keel kaardil, Eestlane on laulu- ja tantsurahvas, kaardistame kosmost.
  Rohkem infot: http://www.gispaev.ee/2019-2/kaardivoistlus-2/

  Uurimis- ja loovtööde konkurss, kuhu on oodatud on kõik uurimistööd, milles on

  kasutatud GIS-tehnoloogiaid.
  Rohkem infot: http://www.gispaev.ee/2019-2/gis-paeva-uurimistoode-konkursi/

  Lisas: Raimo Maasik - 11 Jun 2019 12:30
 • Põhikooli lõpetamine
  Aeg: 20.juuni 2019 kell: 17:00 kuni
  Lisas: Hannely Piiskoppel - 12 Sep 2018 09:48